Årsmøte 3. februar 2016 på Rådhuset i Røyken

Rådmannen i Røyken kommer på vårt årsmøte. Gjør det du også!

Del I: 18.00 – 19.00

KOMMUNEREFORM FOR FREMTIDEN PÅ HURUMHALVØYA:
Er ikke Røyken egentlig stor nok, eller kanskje vi trenger en felles kommune for Hurumhalvøya? Hva vil fordelene (og ulempene) være ved å slå seg sammen med Hurum og/eller Asker?

Innledning ved Rådmann Per Morstad (o.a).

Del II: Årsmøte

Saksliste Årsmøte

1/2016 Godkjenning av møteinnkalling, valg av ordstyrer, referent og personer som signerer årsmøteprotokoll

2/2016 Årsmelding for 2015

3/2016 Regnskap for 2015, revidert

4/2016 Årsplan for 2016

5/2016 Budsjett for 2016

6/2016 Resolusjoner og andre innkomne saker

7/2016 Valg av styre for 2016

8/2016 Valg av valgkomité for 2017

9/2016 Valg av revisor for 2016

10/2016 Valg/forslag til landsmøtedelegat