Medlemsmøte 28. oktober på Rådhuset i Røyken

MDG gjorde et historisk knallvalg og kom inn med representanter i 162 kommuner! I Buskerud gjorde MDG Røyken det best med hele 5,8 % av stemmene, og kom inn med to representanter; Hilde Gunns Sletten fra Nærsnes og Siv Hauge fra Røyken. Samtidig ble Hanne Lisa Matt fra Røyken også valgt inn i fylkestinget, og fylkesutvalget. Styret inviterer nå alle medlemmer til å delta i evaluering av både valgkampen og valgresultatet og til å drøfte mål og strategi for arbeidet for det Grønne skifte i kommunestyret i årene fremover.

• Nasjonal talsperson Hilde Opoku analyserer valget 2015 og partiets strategi mot valget 2017

• Våre folkevalgte presenterer seg og sine forventninger til arbeidet i kommunestyret

• Styreleder Guttorm Grundt redegjør for den parlamentariske situasjonen i kommunestyret, og innleder til debatt om både valget og veien videre

• Kjør debatt!

Vi byr på økologisk kaffe, frukt og kake

Alle medlemmer og sympatisører velkomne!

Med hilsen

Styret i MDG Røyken