Avisinnlegg i RHA 10.03.2015

Styremedlem i MDGR og listetoppkandidat til fylket, Hanne Lisa Matt kommenterar Oslofjordforbindelsen.
Styremedlem i MDG Røyken og listetoppkandidat til fylket, Hanne Lisa Matt kommenterer Oslofjordforbindelsen.