Avisinnlegg i RHA 13.08.2015

11834763_861046953931964_4300249111703743860_o

Grønne ord – og grønn handling

 

Rune Kjølstad skriver i en kommentar til Røyken og Hurums Avis 4. august at han som ny fylkesordfører for Buskerud har ambisjoner om å gjøre Buskerud grønnere. Tenk om det som står i teksten hans virkelig er det som Høyres fylkespolitikk skal dreie seg om – da jubler vi. Vi i De Grønne i Røyken og Buskerud har imidlertid anledning til å tro at Røyken Høyre har, noe ugjennomtenkt, gjort miljøsaken til sin valgkampsak – helt uten å analysere egne vedtak.

Grønne ord får sin syretest i enkelte politiske prioriteringer. At Røyken kommune er i ferd med å fase ut oljefyring i egne bygg er ikke noe å skryte over som Kjølstad gjør, dette er det nemlig lovpålagt å ha gjort før 2020. Hva Kjølstad med politiske venner derimot har gjort, og som ikke kan sies å gjøre i hvert fall Røyken grønnere, er å sende en bilvennlig, men miljøfarlig arealplan ut på høring. Dette gjorde et omforent Formannskap så sent som i februar.

De Grønne i Røyken har bedt om at en rekke felt i planen blir tatt ut, da de ligger langt fra kollektivtrafikk, skole, sentrum og lignende. At Kjølstad skriver at de skal føre en fremtidsrettet arealpolitikk som legger til rette for at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange er bra, men han kan da ikke stemme for planer som innebærer det motsatte. De Grønne i Røyken er ikke alene om å være bekymret over konsekvensene som arealplanen fører med seg og innsigelsene har fosset inn, blant annet fra Buskerud fylkeskommune som peker på manglende konsekvensutredning for fylkesveinettet og kollektivtransport, noe som er i strid med plan- og bygningsloven § 4.2 og forskriftene for konsekvensutredning.

Det vil bli spennende å se hvordan Kjølstad som ordfører for Buskerud fylkeskommune vil håndtere disse innsigelsene mot egne vedtak. Han har sikkert godt av miljøkyndig hjelp. Når vi blir valgt inn i fylkestinget vil vi gå i bresjen for at fylkeskommunen faktisk skal bruke alle sine muligheter for å legge til rette for en grønn fylkes- og kommunepolitikk. Dette gjelder arealplanlegging og transport, men også mange andre viktige områder. Vi vil for eksempel arbeide for et utdanningsløp som stemmer overens med visjonen om det grønne skiftet og en bærekraftig livsstil. Vi vil kreve en revidering av fylkeskommunens innkjøpsreglement for å øke de offentlige innkjøpene av økologisk og kortreist mat. Miljøsertifisering av alle fylkeskommunale skoler og institusjoner, og utarbeidelse av en egen klima- og miljøplan for fylkeskommunens virksomheter hører også hjemme i et grønt fylke.

Rune Kjølstad skriver at vi må ha visjoner på Buskeruds vegner; at vi må tørre å tenke og handle alternativt. Det er gledelig, men det er også tydelig at det ikke er Høyre som ønsker å vri investeringene i næringspolitikken over til et nytt grønt næringsliv, og stimulere markedet ved å sette teknologikrav som for eksempel solcellepaneler på alle nye bygg i Buskerud. Vi i Miljøpartiet De Grønne derimot kommer til å utforske og støtte oppunder mulighetene til å bruke eksisterende kompetanse og teknologi til å bygge de nye fag- og arbeidsmiljøene som vil sikre oss og fremtidige generasjoner en intakt jordklode og et godt liv.

Det er Miljøpartiet De Grønne som tørr å prioritere og tenke nytt og vil sikre at de nye ideene og løsningene for et grønnere Røyken og Buskerud kommer og forblir på bordet.

Hilde Gunn Sletten, 1. kandidat MDG Røyken

Hanne Lisa Matt, 1. kandidat MDG Buskerud