Fotocredit:

SYKKELAKSJON I RØYKEN

Vi ønsker å sykle i en vakker kommune!

11. september, 2015

Miljøpartiet De Grønne i Røyken gjennomførte nettopp en sykkelaksjon i Røyken. Vi markerte et par av de farligste strekningene med noen grønne sykler, og viste vår utålmodighet med mangelen på gang- og sykkelveier.

Jeg har bodd i Røyken kommune i 15 år, og har ikke syklet på en eneste tur med mine barn i løpet av denne tiden, sier De Grønnes listetoppkandidat Hilde Gunn Sletten. Syklister må ferdes på veiskulderen på hovedveiene gjennom kommunen, i et svingete, bakkete og uoversiktlig terreng. Bare de aller tøffeste pendlerne tør, og de holder tilnærmet samme fart som bilene. Det kan ikke kalles forsvarlig.

Vi vil ikke akseptere å leve i kommuner hvor vi ikke kan sykle. Vi er utålmodige! Vi ønsker å sykle i en vakker kommune på søndagstur med familien, vi vil gi pendlere et sunt og trygt alternativ, vi vil at ungdommer skal kunne sykle på skolen, vi vil ikke forurense mer enn nødvendig, vi ønsker at kommunene våre skal være tilgjengelig – også uten bil. Vi representerer veldig mange mennesker som ønsker å leve sunnere liv. Vi vet at det er fylkeskommunen som må finansiere dette, men fylkeskommunen må også bli kjent med vår utålmodighet. Det er til beste for hele befolkningen om vi får satt fortgang i utbyggingen av gang- og sykkelveier.