Styret

Styreleder: Ami Bernérus, 29 år fra Göteborg

Kontakt: royken@mdg.no
Ami Bernérus har en mastergrad i Statsvitenskap fra UIO. Mastergradsoppgaven omhandlet sammenslåingsprosesser i offentlig sektor. Hun har også studert offentlig forvaltning, samt internasjonale relasjoner ved Göteborgs universitet. Ami har lang erfaring fra organisasjonslivet, blant annet som styreleder for Røde Kors Ungdom i Gøteborg, men er ny i politikken. Ami er opptatt av arealplanlegging og hvordan en kan skape gode lokalsamfunn på begrenset areal med så lave utslipp som mulig.

Styremedlem: Guttorm Grundt, 71 år fra Oslo/Akershus

Guttorm er tidl. miljøvernleder i Oslo kommune, nå pensjonist. Han har universitetsutdannelse i arkitektur og samfunnsplanlegging ved Oxford Brookes University og Stockholm universitet, med lang praksis innen stedsanalyser, fysisk planlegging og kommuneplanlegging. Guttorm har vært aktiv i ulike deler av miljøbevegelsen, styreleder i stiftelsen Miljøfyrtårn og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Engasjert i likestilling etter 10 år som frivillig telefonvakt i krisetelefon for menn.

Styremedlem: Hilde Gunn Sletten, 55 år fra Andenes

Hilde Gunn er utdannet teolog, og har jobbet som journalist i 12 år. Hun har tilleggsutdanning i pedagogikk, og er nå leder på introduksjonssenteret i Drammen. Hun er oppvekst på en øy hvor man i hennes besteforeldregenerasjon måtte kjempe for tilværelsen, og leve av og med naturen. Hun mener vi må ta ansvar for ressursene, og livet i alle former har hun respekt for og vil kjempe for. Hilde Gunn er opptatt av å motivere folk til å ta klimakrisen alvorlig, og at hver enkelts bidrag vil hjelpe. Hun er vår førstekandidat til kommunestyret i Røyken.

Styremedlem: Gustav Kirkerud, 30 år fra Røyken

Gustav er i ferd med å avslutte doktorgraden i energisystemanalyse ved Institutt for Naturforvaltning ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Han brenner for at Norge og Norden skal lede an på veien til å oppnå lavutslippssamfunnet. Men mener at kommunene spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for lav og smart energibruk i alle sektorer og at de kan bidra til å redusere belastningen på arealer og naturområder. Lokalt er han spesielt interessert i utviklingen i Slemmestad og at løsningene som velges der er klimavennlige og fremtidsrettet.

Styremedlem: Anne Marte Wetting Johansen

Anne Marte har hovedfag i ernæring og har (med unntak av to år) jobbet ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO siden 2003. Her bidrar hun på ulike forskningsprosjekter som kartlegger hva folk spiser. Anne Marte sitt miljøengasjement våknet for alvor i 2014. Hun venter nå utålmodig på at både politikere og folk flest skal våkne og gjøre noe aktivt for at det skal være levelig på kloden i overskuelig fremtid. Hun er spesielt opptatt av miljøvennlig transport, endring i forbruksvaner og ikke minst at vi skal ta godt vare på naturen vår.